Media

1 juni 2013 - Geld voor Wensambulance

Afgelopen zaterdag werd de actie voor het goede doel van het Swaithoes en Goud Gewicht afgesloten. Een blije Jolanda de Jong van Wensambulance l SANN (Stichting Ambiance Noord-Nederland) keerde met €1828,- huiswaarts.

Regina Datema van gewichtbeheersingspraktijk Goud Gewicht uit Loppersum en Karel Zuiderveld van het Swaithoes in Stedum zijn begin dit jaar in actie gekomen voor Wensambulance. Ze hebben mensen ondersteund die de nodige pondjes kwijt wilden raken of hun conditie wilden verbeteren. Aan het begin van de actie werd ieders persoonlijke doel vastgelegd en een boete afgesproken als het doel niet zou worden gehaald. Tijdens de duur van de actie vonden de deelnemers vele persoonlijke sponsoren. Sponsoren die zouden uitbetalen als het individuele doel werd gehaald. Afgelopen zaterdag was de laatste meting. De meeste deelnemers zijn geslaagd in hun persoonlijke missie. Dat leverde via de sponsoring een mooi bedrag op. Tezamen met het geld dat in het Swaithoes binnenkomt via het uitlenen van boeken, DVD’s en oud Hollandse spelletjes kon in totaal € 1828,- worden overhandigd aan Jolanda de Jong. Ze was verrast dat de actie zoveel had opgebracht. Bevlogen vertelde ze dat ze met dit bedrag zeven ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting kunnen helpen om hun wens uit te voeren. Dat kan variëren van een bezoek aan de Efteling tot een ritje in de omgeving waar iemand heeft gewoond. De vrijwilligers van Wensambulance, vooral (ambulance)verpleegkundigen en ambulancechauffeurs, helpen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend ambulancevervoer om zo'n wens te vervullen en voegen zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toe.2013 - Een heel jaar lang het goede doel!

Regina Datema-Vast van Gewichtsbeheersingspraktijk Goud Gewicht in Loppersum en Karel Zuiderveld van het Swaithoes in Stedum willen zich inzetten voor een goeddoel.Regina en Karel willen via een sponsoractie voor deze stichting mensen ondersteunen die hun gewicht willen beheersen en/of hun conditie willen verbeteren. Het verbeteren van de eigen conditie en het beheersen van het gewicht is op zich al een prestatie, maar door er een sponsoractie aan te verbinden ten behoeve van Wensambulance worden mensen nog meer gemotiveerd het doel te behalen. Een soort sponsorloop voor volwassenen, met dit verschil dat er een eigen prestatie wordt gekozen. Sponsoren worden zelf gezocht en zullen warm moeten worden gemaakt voor het persoonlijke doel en het goede doel. De actie start op zaterdag 9 februari en eindigt op 1 juni. Dan wordt gemeten of het doel gehaald is. Voor meer informatie kunt u kijken op www.swaithoes.nl.23 november 2012 - Onze wens gaat in vervulling!

Onze wens gaat in vervulling Stichting Ambiance Noord-Nederland deelt mee in de opbrengst van Mont Ventoux. Op 1 september jl. organiseerde de Stichting Mont Ventoux voor de zesde keer een beklimming van de Mont Ventoux. De opbrengsten van deze beklimming waren bedoeld voor het KWF en een aantal vooraf geselecteerde lokale goede doelen. Eén van deze goede doelen is Wensambulance (werknaam van de Stichting Ambiance Noord-Nederland, verder SANN). Nadat alle giften en donaties binnen waren kon de balans worden opgemaakt. Op vrijdag 23 november werden vervolgens alle deelnemers, vrijwilligers en de geselecteerde goede doelen uitgenodigd. Tot het laatst bleef de werkelijke opbrengst onbekend en geheel passend in deze Sinterklaastijd was er een algemeen gevoel “Alle harten klopten sneller, onder het motto wie de koek krijgt? En nu niet de gard, maar hoeveel?”. In totaal waren er 16 stichtingen geselecteerd en voorafgaand aan de grote feestavond werden één voor één de vertegenwoordigers van de stichtingen verblijd met een gulle gave. Voor SANN was DE grote wens vervanging van de huidige ambulance. Daarmee is een enorm bedrag gemoeid en het zou fantastisch zijn als de donatie hier een flinke bijdrage aan zou kunnen leveren. De opbrengst van de beklimming had een geweldig bedrag opgeleverd en daarvan gaat 60 % naar het KWF. De overige 40 % werd verdeeld onder de lokale goede doelen. Voor SANN kwam dit neer op een bedrag van €55.000. Dit was ruim boven verwachting en de afgevaardigden waren dan ook zeer aangenaam verrast. De wens voor een nieuwe ambulance kan nu worden vervuld, zodat er volop doorgegaan kan worden met het werken aan de hoofddoelstelling “Het volledig verzorgen van de laatste wens van terminale of zeer ernstig zieke mensen”. Namens alle wensvragers van nu en in de toekomst dankt SANN daarom de Stichting Mont Ventoux, alle vrijwilligers en deelnemers voor hun geweldige inzet, waardoor deze grote wens gerealiseerd kan worden.
 


Lees hier de oudere berichten in ons archief

ambulancezorg_Groningen vivix UMCG Groningen Dotsimpel