ANBI status

Stichting Wensambulance Noord Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

Doelstelling
Stichting Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben. Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend ambulancevervoer helpen zo'n wens te vervullen, en zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toevoegen. We willen mensen naar een voor de persoon bijzondere plek brengen en ze zo een speciale dag geven.

Activiteiten
De wensen worden centraal geregeld vanuit het e-mailaccount info@wensambulancenn.nl. Op de internetsite www.wensambulancenn.nl wordt regelmatig een actueel overzicht gegeven van de activiteiten. De Stichting Wensambulance Noord Nederland heeft in 2012 ca. 30 wensen voorbereid waar uiteindelijk 25 van zijn vervuld. In 2013 zien we de gewenste stijging van het aantal uitgevoerde wensen tot 53 wensen, waarvan meer dan 40 ook zijn uitgevoerd. De stijging is mede een gevolg van de nieuwe wensambulance. Ook wordt momenteel hard gewerkt om de naamsbekendheid van de Stichting te verhogen.

Jaarverslagen
In het jaarverslag 2012 vindt u een verslag en verantwoording.

Beleidsplan en beloningsbeleid
In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd.  De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Onkosten (reiskosten) die vrijwilligers maken kunnen gedeclareerd worden. Het toekennen van een vrijwilligersvergoeding, zoals deze bestaat volgens de regels van de Belastingdienst, kan voorkomen op individuele basis en zal, indien van toepassing, jaarlijks in overleg tussen vrijwilliger (aanvraag) en bestuur (toekenning) worden besproken. Er moet dan in ieder geval sprake zijn van zeer structureel en intensief vrijwilligerswerk gedurende het gehele jaar welke noodzakelijk is voor de continuïteit van de Stichting.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Henk van den Boer
Penningmeester: David Kremer
Secretariaat: Carla Kuizenga
Promotie/Activiteitencoordinator: Sigrid Hummelen
Nazorg: Wiebe Meintema
Wenscoördinator: Erik Roelfsema

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting Wensambulance Noord Nederland
Adres: Nijverheidsweg 9a, 9482 TB Tynaarlo
Kamer van Koophandel nummer: 01145314
RSIN nummer: 820430912
Telefoonnummer:  06 123 01 608
Internet: www.wensambulancenn.nl is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

Doelstelling
Stichting Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben. Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend ambulancevervoer helpen zo'n wens te vervullen, en zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toevoegen. We willen mensen naar een voor de persoon bijzondere plek brengen en ze zo een speciale dag geven.

Activiteiten
De wensen worden centraal geregeld vanuit het e-mailaccount info@wensambulancenn.nl. Op de internetsite www.wensambulancenn.nl wordt regelmatig een actueel overzicht gegeven van de activiteiten. De Stichting Wensambulance Noord Nederland heeft in 2012 ca. 30 wensen voorbereid waar uiteindelijk 25 van zijn vervuld. In 2013 zien we de gewenste stijging van het aantal uitgevoerde wensen tot 53 wensen, waarvan meer dan 40 ook zijn uitgevoerd. De stijging is mede een gevolg van de nieuwe wensambulance. Ook wordt momenteel hard gewerkt om de naamsbekendheid van de Stichting te verhogen.

Jaarverslagen
In het jaarverslag 2012 vindt u een verslag en verantwoording.

Beleidsplan en beloningsbeleid
In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd.  De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Onkosten (reiskosten) die vrijwilligers maken kunnen gedeclareerd worden. Het toekennen van een vrijwilligersvergoeding, zoals deze bestaat volgens de regels van de Belastingdienst, kan voorkomen op individuele basis en zal, indien van toepassing, jaarlijks in overleg tussen vrijwilliger (aanvraag) en bestuur (toekenning) worden besproken. Er moet dan in ieder geval sprake zijn van zeer structureel en intensief vrijwilligerswerk gedurende het gehele jaar welke noodzakelijk is voor de continuïteit van de Stichting.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Henk van den Boer
Penningmeester: David Kremer
Secretariaat: Carla Kuizenga                                                                                                                                            Promotie/Activiteitencoordinator:Sigrid Hummelen                                                                                                          Nazorg:Wiebe Meintema                                                                                                                                                  Wenscoordinator: Erik Roelfsema


Overige informatie
Statutaire naam: Stichting Wensambulance Noord Nederland
Adres: Nijverheidsweg 9a, 9482 TB Tynaarlo
Kamer van Koophandel nummer: 01145314
RSIN nummer: 820430912
Telefoonnummer: 06 138 57 555 / 06 123 01 608
Internet: www.wensambulancenn.nl

ambulancezorg_fryslan ambulancezorg_Groningen vivix vorum UMCG Groningen Dotsimpel