ANBI status

Doelstelling
Stichting Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben. Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend ambulancevervoer helpen zo'n wens te vervullen, en zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toevoegen. We willen mensen naar een voor de persoon bijzondere plek brengen en ze zo een speciale dag geven.

Activiteiten
De wensen worden centraal geregeld vanuit het e-mailaccount info@wensambulancenn.nl. Op de internetsite www.wensambulancenn.nl wordt regelmatig een actueel overzicht gegeven van de activiteiten onder het "kopje"Actueel.

Jaarverslagen
In de Jaarverslagen, vindt u een verslag en verantwoording.

Beleidsplan en beloningsbeleid
In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd.  De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Onkosten (reiskosten) die vrijwilligers maken kunnen gedeclareerd worden. Het toekennen van een vrijwilligersvergoeding, zoals deze bestaat volgens de regels van de Belastingdienst, kan voorkomen op individuele basis en zal, indien van toepassing, jaarlijks in overleg tussen vrijwilliger (aanvraag) en bestuur (toekenning) worden besproken. Er moet dan in ieder geval sprake zijn van zeer structureel en intensief vrijwilligerswerk gedurende het gehele jaar welke noodzakelijk is voor de continuïteit van de Stichting.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Betty de Boer
Penningmeester: David Kremer
Secretaris & coördinator Promotie&Activiteiten: Sigrid Hummelen
Wenscoördinator en algemeen aanspreekpunt: Erik Roelfsema

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting Wensambulance Noord Nederland
Adres: Nijverheidsweg 9a, 9482 TB Tynaarlo
Kamer van Koophandel nummer: 01145314
RSIN nummer: 820430912
Telefoonnummer:  06 123 01 608
Internet: www.wensambulancenn.nl is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

Standaardformulier ANBI Algemeen 2022

ambulancezorg_Groningen vivix UMCG Groningen Dotsimpel